...

Eén van de elementen van die strategie zijn periodieke enquêtes van de prevalentie van die infecties. De laatste enquête bevestigt dat nosocomiale infecties een groot probleem zijn voor de volksgezondheid. Bij analyse gedurende één dag vertoonden minstens 80.000 patiënten een nosocomiale infectie, wat overeenstemt met één op de 18 ziekenhuispatiënten in Europa. Op de intensivecareafdeling vertoont bijna 20% van de patiënten een nosocomiale infectie.