...

De publicatie heeft, net zoals die van het KB over de geïntegreerde premie voor huisartsen van 2018, ettelijke maanden op zich laten wachten. De vergoeding bedraagt 2.407,21 euro per kalendermaand effectieve begeleiding. De aanvragen kunt u indienen via de webtoepassing MyRiziv.De premies zijn bedoeld voor erkende stagemeesters in een niet-universitaire dienst die ook erkend werd voor de begeleiding van artsen-specialisten in opleiding.De aso's die de arts begeleidt, moeten een goedgekeurde stageplan en een artsendiploma hebben van een Belgische universiteit of van een universiteit in de Europese Unie of de EER - of sinds dit jaar een universiteit van een hiermee gelijkgestelde staat.De details over de procedure, met name over de beroepsmogelijkheid, vindt u op de website van het Riziv.Voor de premie in 2019 zijn belangrijke veranderingen gepland. De details werden nog niet gepubliceerd en de periode waarin aanvragen voor 2019 mogelijk zullen mogelijk zijn, is ook nog niet bekend.