...

Doorde veranderde pensioenwetgeving kunnen artsen met pensioen geen zogenaamd 'sociaal statuut' meer ontvangen. Gepensioneerde artsen die nog consultaties blijven houden en daarbij de tarieven uit het akkoord toepassen, krijgen geen sociaal voordeel meer in ruil daarvoor.De wet "houdende diverse bepalingen inzake gezondheid" van 11 augustus 2017 legde de juridische basis om deze artsen een vergelijkbaar voordeel te bieden. Een KB is in voorbereiding met een concrete regeling voor alle artsen die sinds begin 2016 met pensioen zijn gegaan - maar nog als geconventioneerd arts actief zijn gebleven."Op het sociaal statuut moet de arts geen belasting betalen", onderstreept Kartel-voorzitter Reinier Hueting."Het zou dan ook vanzelf spreken dat het voordeel dat gepensioneerde artsen krijgen om zich te houden aan de afgesproken tarieven, ook is vrijgesteld van belastingen.""Ik heb erop gewezen dat het discriminerend zou zijn dat een gepensioneerd arts niet hetzelfde van een premie zou overhouden. Maar men antwoordt dan dat het hier gaat om een sociaal voordeel, en dat verschillende groepen nu eenmaal niet van hetzelfde voordeel kunnen genieten."Het Riziv belooft aan de fiscale aspecten aandacht te besteden. "Maar het is niet duidelijk wat dat dan juist inhoudt - we blijven dat zeker in het oog houden."