...

Door de verandering van de pensioenwetgeving eind 2015 konden de artsen in dat geval geen 'sociaal statuut' meer krijgen zoals niet-gepensioneerde artsen. Ze bleven recht behouden op het bedrag, maar dat is dan niet meer vrijgesteld van belastingen.Al meer dan drie jaar zoekt men naar een oplossing voor dit probleem: hoe kan men gepensioneerde artsen op dezelfde manier belonen als niet-gepensioneerde artsen wanneer ze zich houden aan het akkoord artsen-ziekenfondsen? De ministerraad heeft nu een KB goedgekeurd dat de kwestie van de baan moet helpen.De persmededeling stelt dat "het ontwerp zorgt voor een premie die nominaal gelijk is aan het sociaal statuut voor zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn".Het ontwerp-KB vertrekt nu voor advies naar de Raad van State.