...

De premie voor de praktijkmedewerker (onthaal en praktijkbeheer) of praktijkverpleegkundige (minstens 1/3 VTE) wordt in Vlaanderen verhoogd van 6.700 euro, zoals het aanvankelijk in de princiepsnota van minister Wouter Beke stond, naar maximum 7.400 euro per arts per jaar. Dat heeft de Vlaamse Regering vorige week beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Bij de subsidie van 7.400 euro kan 800 euro bijkomen als de huisarts een opleiding voorziet voor de praktijkmedewerker zodat hij of zij zich verder kan professionaliseren.De jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van een tele-secretariaat bedraagt 3.400 euro per huisarts. Alleen startende huisartsen kunnen deze premie aanvragen, maximum vijf opeenvolgende jaren. Zoals al bekend was, is er voor bestaande praktijken die reeds vijf jaar of langer van deze premie gebruikmaken een uitdoofscenario voorzien. De maatregelen passen in de hervorming van het zogenaamde impulsfonds en gaan in vanaf 1 januari 2023. Eerder besliste de Vlaamse Regering al om renteloze leningen toe te kennen voor de opstart van een huisartsenpraktijk (zie ook de berichtgeving op artsenkrant.com in juli jl.).In een persbericht kondigt minister Crevits ook aan dat er zeven tot tien extra proefprojecten 'brede eerstelijnspraktijken' komen, waarbij huisartsen met andere zorgverleners, lokale besturen en diensten samenwerken in het kader van het tekort van huisartsen in een aantal regio's in Vlaanderen.