...

Dr. Nathalie Maitre en haar team ontwikkelden de Pacifier Activated Lullaby (PAL), een fopspeen met sensoren die een eenvoudig wiegeliedje ('Hush Little Baby', de Engelse tegenhanger van 'Slaap, kindje, slaap') laat horen wanneer de baby goed en krachtig zuigt. Vervolgens hebben ze dit nieuwe toestel getest bij een honderdtal pasgeborenen op de dienst neonatale intensive care die via een neus-maagsonde werden gevoed. De baby's werden verdeeld in twee groepen: een groep 'muzikale fopspeen', die gedurende vijf dagen sessies van een kwartier met de PAL kregen, en een controlegroep, die de gebruikelijke behandeling kreeg (standaard fopspeen, huidcontact met de moeder en geleidelijke invoering van borstvoeding). Resultaat: de prematuurtjes van de groep 'muzikale fopspeen' dronken sneller, moesten een week minder lang worden geïntubeerd, ontwikkelden een betere zuigreflex, leken minder stress te ervaren bij het drinken en konden het ziekenhuis vroeger verlaten. (referentie: Pediatrics, 17 februari 2014, doi: 10.1542/peds.2013-2547)