...

Het gaat om een uitgebreid consult van een patiënt die zal worden opgenomen, minstens acht dagen vóór de ingreep. De bedoeling is om de juiste voorbereidende maatregelen te kunnen nemen bij patiënten met onderliggende aandoeningen of een verhoogd risico.Het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen (2020) meldde dat de TGR "recent" de besprekingen daarover was begonnen. Maar het dossier sleept al meer dan 15 jaar aan, stipte dokter Marc Moens (BVAS) aan. Het KCE publiceerde al een aanbeveling over dit consult in 2004.De anesthesist kan het risico onderzoeken bij een patiënt op aangeven van de chirurg of de huisarts, die voorafgaand de patiënt al screende.De anesthesist kan voorzorgsmaatregelen treffen bij de anesthesie (ook locoregionale anesthesie), de keuze van de techniek bijsturen, en voor de operatie nog de medicatie of voeding van de patiënt bijsturen, een rookstop instellen, enzovoort. Het nieuwe nomenclatuurnummer 101651 (101636 voor niet-geaccrediteerde artsen) vervangt het bestaande nomenclatuurnummer 102830 (102815 voor niet-geaccrediteerde artsen). Het officiële tarief is 32,22 euro (27,50 euro voor niet-geaccrediteerde artsen).Het Riziv verwacht jaarlijks zo'n 335.000 prestaties - de uitgaven zouden dan 9,45 miljoen eur per jaar bedragen. Maar omdat het dringende ingrepen en ingrepen bij al eerder opgenomen patiënten erbij heeft gerekend, is dat wellicht een overschatting.Het schrappen van de nomenclatuurnummers 102815-102830 zou evenwel 2,76 miljoen euro opbrengen. Bovendien vermoedt de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle dat een aantal anesthesisten onterecht gebruik maken van de nomenclatuurnummers 102012-102535. Dat zou niet meer mogelijk zijn onder de nieuwe nomenclatuur en dat zou nog eens 700.000 euro extra opbrengen.Dat brengt het extra uitgaven voor de nieuwe nomenclatuur per jaar op iets minder dan zes miljoen eur: het bedrag dat het akkoord artsen-ziekenfondsen voor deze maatregel had vooropgesteld.Zowel Marc Moens (BVAS) als Reinier Hueting (Kartel) hebben ons gemeld dat de Nationale Commissie dit voorstel heeft goedgekeurd.