...

In 2006 voerde het Riziv een nomenclatuurnummer in voor de diabetespas. In 2016 werd de diabetespas vervangen door een 'zorgmodel' voor de opvolging van patiënten met diabetes type 2.Om zijn patiënt op te nemen in een zorgmodel moet de huisarts het GMD van de patiënt beheren - maar dat was ook al met de diabetespas zo.Net zoals met de diabetespas heeft de patiënt het recht op terugbetaling van een consult bij een voedingsdeskundige, en een bij een podoloog als die door de huisarts wordt voorgeschreven.Sinds mei 2018 heeft de patiënt onder bepaalde voorwaarden ook recht op diabeteseducatie.Het diabetespashonorarium voor de arts werd afgerond naar 20 euro. Daarvoor moest de huisarts voortaan in het GMD van de patiënt een aantal waarden bijhouden: bloeddruk, BMI, HbA1c, serumcreatinine,... (en die ook doorgeven aan healthdata.be). Ook de met de patiënt afgesproken doelstellingen moet de huisarts in het dossier noteren.Het Riziv rekende blijkbaar op een groot succes, met 335.000 nieuwe prestaties. Daarvoor zette het een bedrag opzij van 6,7 miljoen euro voor de vergoeding van de artsen.Maar de huisartsen en patiënten hapten niet toe. In 2015 waren er 46.565 diabetespassen. In 2016 werden 52.682 zorgmodellen gestart. In 2018 waren dat er 59.414.Een sprongetje voorwaarts maar lang niet de meer dan 300.000 die het Riziv had vooropgesteld.Het gereserveerde budget bleef dan ook grotendeels onopgebruikt. In 2018 ging er 1,215 miljoen naar de honoraria voor artsen. Het Riziv stelde in 2019 het budget voor het zorgmodel bij en pikte 1,444 miljoen euro terug in.