...

Noorse vorsers hebben urine- en serummonsters van 10 zwangere vrouwen met pre-eclampsie, 10 zwangeren zonder pre-eclampsie en 10 niet-zwangere vrouwen geanalyseerd met NMR- spectroscopie, een techniek die uitgaat van de magnetische eigenschappen van de atomen. Vrouwen met pre-eclampsie blijken een geheel van biomarkers in serum en urine te vertonen. Er werden inderdaad duidelijke en significante verschillen in het metabolomische profiel waargenomen tussen de vrouwen met pre-eclampsie en de twee controlegroepen. Die verschillen zouden kunnen correleren met een toename van de low density lipoproteïnen en de cholesterolconcentratie bij patiënten met pre-eclampsie. Ze weerspiegelen ook een stressreactie en een onderliggende ontsteking. Die veranderingen van het metabolisme zouden zich kunnen voordoen nog voor er symptomen optreden. In voorkomend geval zou de diagnose vroeger kunnen worden gesteld en zouden heel wat complicaties bij moeder en kind kunnen worden vermeden. (referentie: PLoS ONE, 17 maart 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0091923)