...

De administrateur-generaal van het Riziv, Jo De Cock, bevestigde de geldigheid van deze regeling tijdens een debriefing in de tweede week van februari. Ondertussen keurde ook de Commissie Informatieverwerking van het Riziv de maatregel ook goed.De prestaties bij een opname die valt onder de laagvariabele zorg, kunnen onder de behandelend artsen worden verdeeld zoals dat in 2018 nog gebruikelijk was. Verschillen met de verdeling zoals die volgens het 'globaal perspectief bedrag' exact zou verlopen, kunnen dan later verrekend worden - bijvoorbeeld op het eind van het jaar.De instantie in het ziekenhuis die de centrale inning organiseert kan de precieze regels in die zin uitwerken.Die moeten dan gelden voor prestaties gedekt door het globaal prospectief bedrag die effectief zijn uitgevoerd, maar ook voor prestaties die niet zijn uitgevoerd wanneer de zorgverstrekker die voor de uitvoering zou instaan in het ziekenhuis aanwezig is.Voor de - zeldzame - prestaties die gedekt zijn door het globaal prospectief bedrag maar niet uitgevoerd zijn, en waarvoor in het ziekenhuis ook geen zorgverstrekkers aanwezig zijn die ze hadden kunnen uitvoeren, moet de Medisch Raad de verdeling van het bedrag afspreken.Deze concrete werkwijze is in overeenstemming met de omzendbrief van het Riziv van 17 december jl. Maar volgens Bvas was die omzendbrief op uiteenlopende manieren interpreteerbaar en was daardoor chaos bij de ziekenhuisfacturatie onvermijdelijk."Deze nieuwe en handige oplossing komt er op uitdrukkelijke vraag van BVAS", benadrukt het syndicaat. "BVAS is dan ook bijzonder verheugd dat het deze doorbraak in het dossier laagvariabele zorg kon afdwingen."