...

Infectiepreventie kan niet zonder een nauwgezette organisatie en een goede coördinatie tussen alle beroepsgroepen (verpleegkundigen, chirurgen, anesthesisten) die bij het heelkundig gebeuren betrokken zijn, maar ook het engagement en de verantwoordelijkheid van de directie kan niet genoeg benadrukt worden, stelt de HGR. "Zij moet immers de nodige middelen ter beschikking stellen, teamhoofden ondersteunen en verantwoordelijken aanduiden om het operatiekwartier van dag op dag en in crisissituaties te beheren. Ten slotte moeten alle hiërarchische structuren van het ziekenhuis het huishoudelijk reglement en de verschillende procedures die dat aanvullen, doen toepassen."Artificiële indelingHet document met aanbevelingen van de raad werd opgesplitst in verschillende hoofdstukken, waaronder de architectonische en structurele aspecten van het operatiekwartier, het beperken van besmettingsrisico's bij de patiënt (van voor tot na de ingreep), de logistiek van personen en materiaal in het operatiekwartier en ten slotte het huishoudelijk onderhoud. "Deze indeling is enigszins artificieel", benadrukt de HGR. "Elke aanbeveling is belangrijk, maar men zal toch een hogere prioriteit toekennen om die maatregelen toe te passen waarvan de doeltreffendheid door wetenschappelijke studies werd aangetoond of die algemeen als nuttig voor bepaalde types heelkunde erkend zijn."