...

Omdat voor veel actoren uit de eerste lijn de omgang met gedragsmoeilijkheden en psychisch lijden bij mensen met een cognitieve beperking en/of autisme geen alledaagse kost is, organiseert de Universiteit Antwerpen een postacademische module hierover.Cijfers liegen niet: slechts 3% van de personen met een verstandelijke beperking en/of autisme richt zich tot de diverse diensten uit de gehandicaptensector, op zoek naar hulp. Dit betekent dat vroeg of laat artsen en andere eerstelijnszorgverstrekkers dergelijke personen op consultatie krijgen. De aanpak van die specifieke patiëntengroep durft wel eens te verschillen van de doorsneeconsultatie. Ook is niet steeds duidelijk wie voor welke zorg in aanmerking komt. Of wie naar waar moet worden doorverwezen. Standaardprotocollen voor de aanpak van die patiëntenselectie ontbreken en deze postacademische module is zonder twijfel een eerste stap in de goede richting. Het initiatief komt van een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg (Eenheid Handicapstudies onder leiding van professor Jo Lebeer) met het Centrum voor Huisartsgeneeskunde en het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen.Tijdens drie zaterdagvoormiddagen en een terugkomdag krijgen de deelnemers een overzicht van de verschillende opvang- en behandelmogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit moet niet alleen de efficiënte interdisciplinaire samenwerking tussen alle actoren aanzwengelen, maar ook de wijze van omgaan en communiceren hierop afstemmen. Heel specifiek zullen de lesgevers inzoemen op een aantal vaardigheden, waaronder het gebruik van de juiste medicatie in crisissituaties en het actief opzetten van netwerken in de zorg voor onze mensen met een handicap.