...

Deze maandagmorgen 21 augustus begon professor Johan Swinnen, kankeronderzoeker aan de KU Leuven en ondervoorzitter van het Leuvens Kankerinstituut aan een looptocht van Gasthuisberg naar Santiago de Compostela. Op die manier wil hij onder meer geld inzamelen voor het kankeronderzoek.Professor Swinnen wordt van zeer dichtbij geconfronteerd met de ziekte, hij is ook vader van een zoon met kanker. Eigenlijk begon zijn tocht al in 2011 toen de 13-jarige Pieter de diagnose kanker kreeg. Daarop beloofde Swinnen senior iets 'zots' te doen als hij zijn zoon vijf jaar later nog bij zich had. Daaruit ontstond de 'Post voor Compostela-actie.' 2.400 kilometerIn zijn tocht naar Compostella -een traject van om en bij de 2.400 kilometer!- neemt Johan Swinnen in zijn rugzak brieven en berichten mee van mensen die vechten tegen kanker of de gevolgen ervan dragen. In de brieven schrijven ze hun ervaringen neer, delen hun zorgen of drukken hun hoop uit. Ook familieleden en vrienden van patiënten kunnen een brief schrijven. LopertjeTevens wil prof. Swinnen geld inzamelen voor het Leuvens Kankerinstituut. Mensen kunnen een kilometer van zijn route kopen of steun- en sponsoracties op het getouw zetten. Pieter heeft eveneens zijn steentje bijgedragen en tekende het lopertje dat ondertussen een vast beeld van de tocht is geworden. Het staat ook op cursusblokken en draagzakjes en de opbrengst van de verkoop gaat eveneens naar het LKI. Meer info op ttp://post-voor-compostela.be/