...

De topambtenaren van het Riziv moeten tijdens hun carrie regelmatig een assessment doorstaan in de kantoren van Selor, het selectiebureau van de overheid. Dat belet niet dat er nadien nog politiek getouwtrek volgt om hun aanstelling te bekrachtigen. Top drie? Zo passeerde vorig jaar Bernard Hepp, directeur-generaal van de geneeskundige controle, voor de examencommissie. Hepp is van CD&V-signatuur. Hij slaagde in de examens, kreeg het predikaat 'geschikt', maar zijn herbenoeming bleef hangen en is volgens betrouwbare bronnen vandaag nog steeds niet rond. Ongeveer op hetzelfde moment slaagde ook Tania Dekens (sp.a-signatuur) in de examens voor de functie van directeur-generaal voor administratieve controle. Ze kreeg zelfs een 'zeer geschikt' op haar rapport. Volgens het weekblad Trends zou de aanstelling van Hepp en vooral Dekens het taalevenwicht aan de top van het Riziv in het gedrang brengen. In 2009 werd immers ook de managementfunctie van administrateur-generaal Jo De Cock (CD&V) hernieuwd voor een periode van zes jaar. Volgens het weekblad zouden op die manier de drie topfuncties van het Riziv door Vlamingen bemand worden. Vandaar dat het beheerscomitvan het Riziv aan minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft voorgesteld om een andere kandidaat voor te dragen. De verder onbekende Patricia Heibreider (cdH) zou de plaats van Dekens innemen. Jo De Cock was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Trends lijkt alvast te vergeten dat De Cock ook een adjunct-administrateur-generaal naast zich heeft en vijf directeurs-generaal onder zich. E van hen is Ri De Ridder (van sp.a- strekking), hoofd van de dienst geneeskundige verzorging. Chris Decoster Verder is er ook nog de nakende vervanging van Chris Decoster die wellicht mee in de politieke balans komt te liggen. De topambtenaar van de FOD Volksgezondheid bereikt binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd. In de coulissen loopt Annick Ponczich warm om hem op te volgen als directeur-generaal. Poncdraagt een PS-etiket. Ze is diensthoofd 'boekhouding en beheer van de ziekenhuizen', heeft het statuut van adviseur-generaal en wil hogerop. In principe kunnen de benoemingen voorlopig niet bekrachtigd worden omdat de regering in lopende zaken is. Hoewel 'lopende zaken' tegenwoordig een erg rekbaar begrip is geworden, is de kans rel dat er nog lange tijd onduidelijkheid zal blijven over de invulling van de Riziv-topfuncties.