...

Dat zegt professor Wim Janssens (KU Leuven), voorzitter van de Belgian Respiratory Society (BeRS). Aanleiding zijn de resultaten van een enquête die de vereniging in maart, in volle covidcrisis, hield onder haar leden. Daaruit blijkt dat acht op de tien pneumologen de periode als 'ongewoon zwaar' en 'uitzonderlijk' beschouwen wat het evenwicht tussen werk en privéleven betreft. "Het was wel niet onze bedoeling dit onderzoek te mediatiseren ", voegt professor Didier Cataldo, vicevoorzitter van de BeRS eraan toe. "Enkel willen we met deze enquête de overheid en de ziekenhuisdirecties duidelijk maken dat de diensten pneumologie de nodige middelen moeten krijgen." De impact van de gezondheidscrisis op de longartsen was dan ook enorm. De enquête toont aan dat tijdens de eerste maand van de pandemie, 55% van de longartsen meer dan 100 opnames registreerde die gecorreleerd waren met covid-19 en 30% kwam aan 50 à 100 opnames. Drie pneumologen op vier waren direct betrokken bij de opnames en de behandeling van coronapatiënten.Opmerkelijk is ook dat uit dit onderzoek van de Belgian Respiratory Society blijkt dat in meer dan een op de twee ziekenhuizen de longartsen het beheer van de operaties overnamen. In 18% van de gevallen voerden specialisten infectieziekten het beheer uit en in 4% van de ziekenhuizen gebeurde dit door intensivisten. "Het leiderschap werd een op de drie keer verzekerd door een multidisciplinair team", zo voegt de BeRS eraan toe. Niet meer dan 6% van de longartsen meldde een tekort aan ziekenhuiscapaciteit. Wel stelt 18% van de pneumologen dat ze een tijdlang in quarantaine gingen of ziek waren. Een op de vier meldt een tekort aan materiaal. Bijna alle longartsen hadden contact met geïnfecteerde patiënten en 65% meldde tal van moeilijkheden bij het reorganiseren van de routinezorg.