...

De overleving is het hoogst in streken met het hoogste percentage reanimatie door mensen die getuige zijn van het accident. Tegen die achtergrond leggen sommige Franse departementen de nadruk op herhaalde bewustmaking van de bevolking en op educatie in reanimatie. (referentie: Marijon E et al. Eur Heart J. 2013;doi:10.1093/eurheartj/eht282)