...

Gebrek aan reglementeringAnno 2014 wordt er nauwer toegekeken op de toestand van de betrokken speler, maar toch gebeurt het nog dat de coach een advies van de ploegarts naast zich neerlegt. Dat kan niet meer, vinden de Sport- en Keuringsartsen en ze verspreidden een communiqué. De SKA wil in het voetbalreglement een protocol laten opnemen waarbij de bescherming van de speler centraal staat. Zoals dat vandaag al het geval is in andere contactsporten, zoals het rugby.In hun communiqué verwijzen dr. Luk Buyse en dr. Tom Teulingkx naar de beklijvende beelden van de bewusteloze Alvaro Pereira (Uruguay) en de groggy Indi Martins (Nederland). "De aanpak van beide situaties illustreert het gebrek aan reglementering rond deze problematiek in het voetbal. Terwijl een hevig gesticulerende Pereira de autoriteit van de machteloze teamarts ridiculiseert, wordt Martins op een correcte manier aan de kant gehouden, nadien grondig onderzocht en krijgt hij een rustperiode opgelegd."Scat3-testOok de FIFA is zich bewust van het probleem, en heeft op aandringen van dr. Michel D'Hooghe, voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond, maatregelen genomen. Rode Duivels-arts Kris Van Crombrugge, zelf orthopedisch chirurg in knie- en schouderchirurgie, ondersteunt het plan om internationaal de laatste updates rond concussion te volgen."Voor iedere wedstrijd wordt een coördinatievergadering gehouden in aanwezigheid van de teamartsen en dat verloopt zeer constructief", zegt Van Crombrugge vanuit Sao Paulo. "Sedert de recente incidenten krijgen we daarbij een Head Injury Protocol aangereikt waarop de te volgen procedure duidelijk aangegeven is. De speler moet van het veld en dient geïmmobiliseerd te worden. Het neurologisch functioneren wordt door de arts onderzocht volgens de Scat3-methode (Sport Concussion Assessment Tool - 3rd Edition). Is het resultaat van de test positief, dan krijgt de speler groen licht om verder te spelen. Bij een negatief resultaat mag de speler niet voortspelen. In het protocol staat duidelijk dat de teamarts verantwoordelijk is voor het onderzoek én het laatste woord heeft bij de beslissing om de speler in kwestie al dan niet te laten verder spelen. Op die briefings krijgt de scheidsrechter ook de opdracht om het spel langer stil te leggen bij head injury om de teamarts de kans te geven neurologisch een duidelijke evaluatie te maken. De scheidsrechter moet ook overleg plegen met trainer, atleet én met de medische staf. Ik wil er ook aan toevoegen dat de samenwerking in het Belgische kamp tussen bondscoach Marc Wilmots, de technische en de medische staf perfect verloopt."Een delegatie van SKA en het Risicovechtsportenplatform neemt volgende maand deel aan de Sports Concussion Conference in Chicago, georganiseerd door de American Academy of Neurology.