...

Vooreerst hekelt de RBSPS het gebrek aan concertatie. De maatregel stond in het regeerakkoord en de beroepsvereniging had vanaf dag één ernstige bezwaren. Ze wou overleg. "Welnu, het duurde tot 13 november 2015, 46 dagen voor de wet in werking zou treden, alvorens we vernamen hoe de regering dit wenst in te voeren", dixit de RBSPS. De vereniging vreest dat de nieuwe maatregel een administratieve nachtmerrie wordt voor artsen en ziekenhuizen. "Complex om te organiseren en om vervolgens te controleren," zo luidt het. "Bovendien liggen de administratieve kosten voor de BTW-inning hoger dan de opbrengsten. Hierdoor zal ook het medisch toerisme nog toenemen", vreest de RBSPS. Ten gronde zien de plastisch chirurgen ook een ethisch probleem. "De esthetische chirurgie belasten, creëert een drempel en brengt de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang. Dat is ontoelaatbaar."WanbeleidVolgens de beroepsvereniging weet het beleid trouwens zelf niet hoe ze de nieuwe BTW -heffing gaat implementeren of controleren. Hoe moet de BTW-administratie bijvoorbeeld oordelen of een chirurgische ingreep louter esthetisch en niet therapeutisch is? Ook administratief zijn de problemen legio: hoe kunnen ziekenhuizen vanaf 1 januari de nodige aanpassingen doorvoeren terwijl de wet nog niet eens gepubliceerd is en de omzendbrief hierover nog niet is vrijgegeven? Volgens de RBSPS geeft de regering blijk van een ontstellend gebrek aan kennis van wat esthetische chirurgie inhoudt. Nochtans is er ontegensprekelijk een grijze zone tussen esthetische en reconstructieve chirurgie, zo luidt het. "De regering houdt totaal geen rekening met de psychologische aspecten die bij heel wat ingrepen komen kijken", aldus de vereniging. Om te vervolgen dat "we als artsen onmogelijk kunnen aanvaarden dat men psychologische problemen niet erkent als volwaardige medische problemen. Daarop moet bijgevolg een therapeutisch antwoord volgen." Bovendien vreest de organisatie dat een precedent wordt geschapen. Als er BTW geldt op niet-therapeutische geneeskunde gaat dit voortaan dan ook het geval zijn voor BTW op medisch schooltoezicht? Op IVF? Op religieuze besnijdenissen of preventie? "En als de psychologische aspecten die aan de basis kunnen liggen van een medische ingreep er niet toe doen, willen we dan maar meteen BTW invoeren op een bezoek aan de psychiater of de psycholoog", stelt de RBSPS tot slot een retorische vraag.