...

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) betreurt dat dergelijke initiatieven nog kunnen bestaan. Voorzitter Frans Missotten: "De vraag voor de ingreep dient te komen van de patiënt en te beantwoorden aan een reële nood. Promotionele acties zetten mensen aan om een ingreep te ondergaan zonder gegronde redenen en zonder er goed over na te denken. Men omzeilt immers het essentiële en uiterst belangrijke informatieproces." De wet voorziet een bedenktijd van minimum 15 dagen tussen het schriftelijke akkoord en de ingreep.Onherroepelijke schade"De patiënt moet op een professionele manier begeleid worden door de behandelende arts. Hij moet geïnformeerd worden over zijn behandeling, de daarmee verbonden implicaties en over de financiële lasten. Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen die allesbehalve zonder risico zijn en zetten zo kwetsbare personen aan om zichzelf onherroepelijke schade te berokkenen", zegt dokter Missotten.De RBSPS betreurt het ook dat dergelijke initiatieven de inspanningen van vele plastische chirurgen ondermijnen en pleit voor de oprichting van een wettelijk kader rond de uitoefening van de plastische en esthetische chirurgie.Volstrekt ongepastDe vereniging neemt actief deel aan een werkgroep in de Senaat rond deze problematiek. "Het wetsvoorstel tot verbod van reclame voor medische esthetiek vloeide uit deze werkgroep voort en was de eerste die in het Parlement gestemd werd. Tot onze grote spijt werd die uiteindelijk vernietigd door het Hooggerechtelijk Hof in mei vorig jaar." Maar al werd de wet op reclame wel vernietigd, volgens de ethisch code van de Orde is een loterij voor medische akten niet aanvaardbaar, besluit dokter Missotten. "Plastische chirurgie is en blijft een volwaardige vorm van geneeskunde. We vinden het dan ook volstrekt ongepast en zelfs gevaarlijk dat voor eender welke vorm hiervan promotie mag worden gemaakt."