...

Een van de experimenten vindt in het UZ Leuven plaats. Daar worden krijgen covidpatiënten in een vroeg stadium plasma, toegediend van personen die na een infectie antistoffen tegen Sars-CoV-19 ontwikkelden. In Luik loopt een onderzoek bij patiënten op de afdeling intensieve zorg. Een van de experimenten vindt in het UZ Leuven plaats. Daar worden krijgen covidpatiënten in een vroeg stadium plasma, toegediend van personen die na een infectie antistoffen tegen Sars-CoV-19 ontwikkelden. In Luik loopt een onderzoek bij patiënten op de afdeling intensieve zorg.Niet zomaar plasma toedienenHet is belangrijk de resultaten van de studies af te wachten, onderstreept prof. dr. Bart Lambrecht van UZ Gent tegenover Belga. Ook in Gent werd in april een experiment uitgevoerd waarbij een arts die was genezen van de infectie zijn plasma doneerde aan een covidpatiënt met een slecht functionerend afweersysteem. Het idee lijkt aantrekkelijk, geeft Lambrecht toe. Maar plasma is niet zonder gevaar en zeker geen wondermiddel, onderstreept hij. De opgave is om het juiste plasma aan de juiste patiënt toe de dienen.Hij verwijst onder meer naar een grootschalige studie in Rotterdam die werd stopgezet omdat de therapie er helemaal niet werkte. Het probleem was er dat de patiënten zelf antistoffen hadden aangemaakt.Als je plasma bovendien laat in de aandoening toedient, bestaat de kans dat het de ziekte alleen maar erger maakt omdat de antistoffen de ontsteking in de hand werken, waarschuwt Lambrecht.Hij gelooft dat plasma vooral een rol zou kunnen spelen in de preventie. "Als je plasma kan toedienen aan mensen in de gezondheidszorg of in rusthuizen, zal je zeker infecties voorkomen." ProtocolVan het onderzoek dat in het UZ Leuven loopt, hoeven we niet al snel resultaten te verwachten. Dat blijkt uit de toelichting van prof. dr. Geert Meyfroidt in De Ochtend op maandag. "Een vijftigtal patiënten zijn behandeld", vertelt hij. "Het doel is om aan 483 te komen." En daarmee is men nog een jaartje zoet, meent hij.Over de ervaring met de behandeling totnutoe kan hij geen uitspraak doen. Een comité monitort de studie om te zien of alles veilig blijft, maar de artsen die het onderzoek uitvoeren krijgen geen resultaten te zien zolang het experiment nog loopt.Wetenschap of politiek?Plasmatherapie tegen covid kwam wereldwijd in de belangstelling omdat de Amerikaanse Food And Drugs Administration besliste de toegang te vergemakkelijken tot een grootschalig programma met deze experimentele behandeling door een Emergency Use Authorization.De EUA maakt de therapie beschikbaar voor patiënten zonder al het tijdrovende papierwerk dat er normaal mee gepaard ging. Dat zou vooral achtergestelde bevolkingsgroepen ten goede komen, beweren voorstanders van de beslissing.Maar volgens critici bemoeilijkt de FDA met deze beslissing het juist om wetenschappelijk betrouwbare gegevens over de therapie te verkrijgen: het grootschalige programma dat nu algemener toegankelijk wordt heeft geen controlegroep ingebouwd.En de maatregel kan het opzetten van beter onderzoek juist bemoeilijken, omdat niemand nog aan deze experimenten zal willen deelnemen wanneer ze toch al toegang kunnen krijgen tot de plasmatherapie.De beslissing van de FDA kwam er nadat president Trump het agentschap ervan beschuldigde nieuwe behandelingen tegen te houden tot in november, en dat om zijn herverkiezing te bemoelijken. De FDA krijgt nu het verwijt gezwicht te zijn voor politieke druk.En gevreesd wordt dat er in een volgende stap gelijkaardige EUA's zullen komen voor nog experimentele vaccins tegen het Sars-CoV-virus.(*)(*) Science: In FDA's green light for treating COVID-19 with plasma, critics see thin evidence--and politics