...

Bernard Himpens, de vroegere decaan van de Leuvense geneeskundefaculteit die voor minister Onkelinx in de Planningscommissie zetelt, wil dat de commissie het heft in eigen handen neemt. Het huishoudelijk reglement bepaalt dat de vergadering moet samenkomen als een vijfde van de leden erom verzoekt. Maar voor prof. Himpens is het even belangrijk dat hij steun vindt voor een nieuwe vergadering in beide gemeenschappen. "Verdere polarisatie moeten we zeker vermijden."Stageplaatsen Prof. Himpens wil niet de veelbesproken vergadering van 12 november overdoen. "Maar met de partiële opheffing van het contingent rijzen er heel wat vragen. Wat vinden de beoefenaars in het veld van zogenaamde knelpuntenberoepen eigenlijk zelf van de situatie? En hoe zit het met de impact die deze maatregel heeft op de regelgeving van de gemeenschappen?" Bernard Himpens wijst er vooral op dat het afschaffen van het contingent voor een bepaald specialisme, bijvoorbeeld de huisartsgeneeskunde, niet automatisch het aantal beschikbare opleidingsplaatsen vergroot. "Het Icho heeft enige jaren geleden het aantal plaatsen in stagepraktijken verdubbeld, maar het kan dat niet blijven doen. Ik heb nog niets gehoord over de ondersteunende maatregelen die de overheid hiervoor wil nemen." Ten slotte wijst de Leuvense hoogleraar erop - in navolging van dr. Dirk Bernard, zie AK2348 - dat het werk in de Planningscommissie beter voorbereid moet worden. "In werkgroepen kan je bijvoorbeeld externe experts uitnodigen."