...

Dat staat in drie nieuwe adviezen van de planningscommissie medisch aanbod. Ze houden onder meer rekening met het effect van een Franstalige toegangsfilter vanaf 2018-2019. De planningscommissie analyseerde ook de instroom per specialisme. De Vlaamse gemeenschap krijgt zo bijvoorbeeld recht op 362 en de Franstalige gemeenschap op 266 huisartsen. Subquota zijn gemeenschapsbevoegdheid, dit zijn dus enkel suggesties. Men stipt aan dat "de contingentering enkel kan blijven voortbestaan indien tegelijkertijd een regeling wordt uitgewerkt voor de instroom van artsen opgeleid in het buitenland".Een tweede advies kent alle studenten die dit jaar in de Franstalige gemeenschap een artsendiploma behalen een stageplaats toe. Twee voorwaarden. Franstalig België moet ten laatste in 2018 een toegangsexamen organiseren - dat examen is overigens al gepland op 8 september 2017 - én het aantal kandidaten dat het quotum 2017 overschrijdt, wordt vanaf 2023 in mindering gebracht.Een derde advies gaat over 'lissage', "het herstel van het evenwicht per gemeenschap van de saldo's aan het einde van de afvlakkingsperiode". De Franse gemeenschap leidt jaarlijks 17% te veel artsen op en dus moet het quotum vanaf 2023 17% lager. Voor de Vlaamse gemeenschap is een verhoging met 8% voorzien. Tussen 2004-2021 begonnen in de Franse gemeenschap 1.531 artsen te veel aan een stageplan. Men brengt ook artsen die niet binnen het Riziv actief zijn in rekening. De Vlaamse gemeenschap leidde in dezelfde periode 1.040 artsen te weinig op.A rato van jaarlijks 102 artsen minder voor de Franse en 69 artsen meer voor de Vlaamse gemeenschap zijn de saldi op 15 jaar weggewerkt. Finaal brengt dit het Vlaamse quotum tussen 2023 en 2026 op 907 (plus 69) en het Franstalige op 505 (min 102) artsen.Het zijn slechts adviezen. Minister De Block kan ze naast zich neerleggen.