...

Samenlevingsopbouw vzw wilde in het Meetjesland een landelijk gezondheidscentrum realiseren, omwille van de verouderende bevolking, het dreigend huisartsentekort en de gezondheidskloof. De plannen stuitten op heel veel tegenstand van de twee Meetjeslandse huisartsenkringen, goed voor zo'n 200 artsen.Volgens hen is een gezondheidscentrum overbodig, omdat ze de gezondheidskloof niet zou dichten. Ook van de twee andere doelstellingen - verouderende bevolking en dreigend huisartsentekort - werd brandhout gemaakt. Zo bleek volgens de artsen dat de oudere bevolking niet naar gezondheidscentra gaat, maar de zorg liever aan huis krijgt. Van de patiënten van de wijkgezondheidscentra zou slechts vier procent ouder dan 64 jaar zijn. En van een dreigend huisartsentekort is volgens de medici evenmin sprake.Tot slot hekelden de artsen het gebrek aan dialoog vanuit Samenlevingsopbouw en vreesden ze ongelijke concurrentie voor hun eerste lijn vanuit het landelijk gezondheidscentrum.De artsen geraakten met hun klachten tot bij uittredend minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor plattelandsontwikkeling. Hij had 46.000 euro voor het gezondheidscentrum voorzien, in het kader van landelijke ontwikkeling, maar zette de toelage 'on hold' na contacten met de diverse partijen in het dossier.GezondheidskloofDe dialoog tussen de huisartsen, Samenlevingsopbouw, De Kring, CM en CAW is er nu toch gekomen, maar op het overleg heeft Samenlevingsopbouw vzw meteen gemeld haar plannen voor een landelijk gezondheidscentrum in het Meetjesland op te bergen."Verschillende mensen die in Samenlevingsopbouw actief zijn, én in Eeklo zelf of de onmiddellijke buurt wonen, hebben ingezien dat dit project geen totaaloplossing biedt voor het probleem van de gezondheidskloof", zegt dr. Dirk Van de Velde, namens de Meetjeslandse huisartsen."Er is afgesproken met een delegatie van de huisartsen, dat men vanuit de lokale sociale bewegingen en de organisaties, die gespecialiseerd zijn in kansarmoedebestrijding, een nota zal maken rond de gezondheidskloof. Deze wordt samen met de huisartsen besproken in september", aldus de artsen.