...

Ziekenhuizen moeten - en dat moet vrij snel gelanceerd worden - in netwerken gaan werken. Netwerken van universitaire ziekenhuizen, referentieziekenhuizen en basisziekenhuizen. De Block benadrukt dat een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis in se een terugverwijzing inhoudt. Overtollige bedden worden geschrapt, er is reconversie voorzien van bedden in andere zorgvoorzieningen. Minder bedden dus die zullen worden ingeschaald in voorzieningen die er meer nodig hebben, zoals revalidatiecentra. Dure technologieën worden per netwerk toegewezen.De zorg wordt opgedeeld in laagvariabele zorg, mediumvariabele zorg en hoogvariabele zorg. Alleen voor de laagvariabele zorg is een forfaitaire vergoeding voorzien. Bij medium- en hoogvariabele zorg blijft de logica van een gesloten nationaal budget behouden dat verdeeld wordt in functie van aantal en aard van de patiënten en hun zorgzwaarte. Bij hoogvariabele zorg is de financiering gebaseerd op reëel verleende zorg. Wie kan besparen door bijv aan samenaankoop te doen, mag de besparing zelf gebruiken om te investeren. Het principe van een honorarium per medische prestatie blijft behouden, maar er komt wel een hervorming van het bestaande systeem van afhoudingen. Artsen zullen hun honorarium in een eerste fase transparant moeten opdelen in een professioneel gedeelte (medische handeling) en een praktijkkosten gedeelte (infrastructuur, apparatuur...). Zo kan onderzocht worden op welke manier en onder welke voorwaarden het praktijkkostengedeelte gekoppeld kan worden aan de financieringssstromen van het ziekenhuis. Dat alles onder één voorwaarde, zegt De Block. De artsen moeten een gegarandeerd zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen in de aanwending van de middelen en het medisch beheer in het ziekenhuis.