...

Aan de hand van het jaarverslag voor 2019 probeert het FMO aan te tonen dat het met de dossiers de goede kant uitgaat. Het Fonds kampt nog steeds met een enorme achterstand maar zou die aan het inhalen zijn.Cijfers 2019Eind 2019 kon het FMO 53% van de dossiers afsluiten - voor het eerste waren er meer afgesloten dan openstaande dossiers.In 2019 alleen ontving het FMO dossier 459 dossier en het handelde er 501 af. Het betaalde dat jaar 5.717.532,92 uit aan slachtoffers van medische ongevallen.Sinds de oprichting van het FMO tot eind 2019 werd er in totaal al bijna 22 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald.In dezelfde periode gaf het FMO ook 6,4 miljoen euro uit voor 3.454 expertises.90% dossiers blijven zonder schadevergoedingNa het advies bijkt dat het FMO maar voor 9,5% van de dossiers een vergoeding kan toekennen. In 8,5% van de dossiers zou er volgens het advies wel schade gebleken zijn, maar is de ernstgraad niet voldoende.In 81% van de gevallen kan volgens de FMO geen schadevergoeding gegeven worden omdat er geen verband is met de zorg, de schade te voorzien was, of het gevolg is van therapeutisch falen of van de verdere evolutie van de toestand van de patiënt.Verbetering werkingHet FMO stelt dat het constructief heeft meegewerkt aan de audit door het Rekenhof dat leidde tot een zeer kritisch rapport.Het Fonds zegt verder dat het werkt aan een verbetering van de werking en het oplossen van knelpunten door het aanstellen van coördinatoren voor de medische opvolging, de juridische afwerking en de afhandeling van de dossiers.Laatste cijfersHet FMO haalt ten slotte ook cijfers aan voor dit jaar. Het ontving tot eind oktober 310 nieuwe aanvragen - over 549 dossiers is ondertussen een advies uitgebracht. Het heeft dus opnieuw meer dossiers verwerkt dan er binnenkwamen.Het Fonds keerde dit jaar al 7,1 miljoen euro uit aan slachtoffers van medische ongevallen. Dat brengt het totaal van de uitgekeerde bedragen op 29 miljoen. Ondertussen is 59% van de ooit ingediende dossiers afgehandeld.Plan van aanpakWoensdag 11 november bracht een Pano-reportage schrijnende getuigenissen over de werking van het Fonds die alle optimistische geluiden smoorden.Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werd donderdag 12 november in de Kamer ook aan de tand gevoeld over het FMO. Onder meer door Kathleen Depoorter die hem voorstelde een uitgewerkt N-VA-voorstel tot hervorming over te nemen.Minister Vandenbroucke zei dit constructieve aanbod niet zomaar naast zich te willen neerleggen, maar wilde toch liever de resultaten van een "grondige analyse" door de administratie en het beheerscomité afwachten. "Ik denk (...) dat er problemen zijn van praktische aard, dingen die fout lopen, maar misschien zijn er ook diepere, fundamentele problemen met de opdracht en de manier waarop we menen dat die ingevuld moet worden. Dan komen we bij de meer conceptuele discussie over wat zo'n fonds eigenlijk moet doen en wat de rol van de overheid in dezen is", aldus Vandenbroucke.De minister zegt hopelijk eind november meteen al een begin te kunnen maken met een plan van aanpak.