...

Het Intermutualistisch Agentschap kan in 2013 maximum 200.000 euro ontvangen voor de permanente steekproef. Dat besliste de ministerraad.In de gegevensbestanden van de permanente steekproef wordt informatie bijgehouden over een belangrijk staal van de sociaal verzekerden. Deze steekproef is een belangrijke bron van beleidsinformatie voor het Riziv, de FOD Gezondheidszorg en de FOD Sociale Zaken, en het Federaal Planbureau. Ook het KCE heeft toegang tot de gegevens.Het IMA krijgt geld voor het onderhoud en het samenstellen van de gegevensbestanden. De ministerraad besliste, op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Onkelinx, om een plafond in te stellen op het bedrag dat het IMA hiervoor ontvangt. Vanaf 2013 zal dat maximaal 200.000 euro zijn.De ministerraad besloot bovendien dat de gegevens, die een belangrijke statistische bron zijn voor onder meer epidemiologisch onderzoek, voortaan 30 jaar worden bewaard - in plaats van 10 jaar.