...

Volgens volksvertegenwoordiger Lieve Wierinck (Open VLD) plaatsen sommige gynaecologen het hormoonspiraaltje Mirena in onder narcose. Op die manier moet de patiënte het spiraaltje niet uit eigen zak betalen. Geen enkele collega doet een vrouw in slaap enkel en alleen omwille van een financieel voordeel, reageert gynaecoloog Hendrik Cammu.Het hormoonspiraaltje Mirena is zeer populair. Dit Intra Uterine Device (IUD) wordt ambulant geplaatst. De kostprijs (140 euro) is volledig ten laste van de patiënte. Volgens de parlementaire vraag die Lieve Wierinck aan minister Onkelinx stelde, kan die prijs voor de patiënt vermeden worden door de plaatsing onder narcose te laten uitvoeren. De gynaecoloog tarifeert dan 'een onderzoek onder narcose al dan niet met curettage', wat wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. In haar antwoordt zegt Onkelinx dat het Riziv niet op de hoogte is van enig oneigenlijk gebruik en dus geen cijfermateriaal kan verschaffen. Dat is uiteraard correct; het is immers onmogelijk om na te gaan hoeveel curettages eigenlijk geen curettages zijn, maar wel plaatsingen van een Mirena-spiraal. De minister bevestigde dat voor de plaatsing van een IUD in de overgrote meerderheid van de gevallen geen narcose nodig is. "Het onder narcose brengen van een patiënte voor de plaatsing van een IUD is een onnodig risico", zegt Onkelinx. Toch vindt de minister het niet nodig om specifieke richtlijnen uit te vaardigen, daar het Riziv geen apart honorarium voorziet voor het plaatsen van een IUD. CreatiefHoe gaat het nu precies in zijn werk? Het komt erop neer dat de patiënte naar het ziekenhuis komt via de dagkliniek; de Mirena-spiraal wordt besteld en afgeleverd door de ziekenhuisapotheek en de gynaecoloog plaatst ze onder narcose. Achteraf komt ze op de ziekenhuisfactuur. Patiënten die een bijkomende ziekteverzekering hebben, kunnen op die manier 140 euro besparen. Men vreest nu dat patiënten om die reden hun arts onder druk zullen zetten om het spiraaltje eerder onder narcose te laten plaatsen in plaats van op de raadpleging. De kosten van zo'n kleine ingreep voor de overheid zijn niet te onderschatten. Gezien er voor het inbrengen van een Mirena-spiraal onder narcose geen nomenclatuur bestaat, gaan sommigen creatief te werk en rekenen, onterecht, een curettage.Voorzichtig"Bij mijn weten doet geen enkele gynaecoloog een jonge vrouw in slaap, enkel omdat hijzelf of de patiënte daar financieel voordeel kan uit halen, althans dat hoop ik", zegt professor Hendrik Cammu, gynaecoloog in het UZ Brussel. "Het is wel zo dat bepaalde omstandigheden een plaatsing onder narcose verantwoorden. Ik denk onder andere aan vrouwen met vaginisme, sommige nullipara, vrouwen die door een eerdere plaatsing zijn getraumatiseerd." Cammu benadrukt wel dat dit uitzonderlijk is. Hij denkt ook dat enige voorzichtigheid aangewezen is bij het eventueel creëren van een nieuw nomenclatuurnummer. "Dat is voor sommigen altijd een aanleiding om omwille van lucratieve doeleinden hun beleid aan te passen", denkt de gynaecoloog. "Narcoses tot het strikte minimum beperken en zo het toch gebeurt enkel een onderzoek onder narcose aanrekenen, lijkt mij billijk", besluit hij.