Eind januari kon u in Artsenkrant (nr. 2526) lezen dat deze maand een grondige (en finale) evaluatie zou plaatsvinden van de 24 pilootprojecten mhealth, die lopen sinds 2017. "Achteraf worden de apps gecategoriseerd, waarbij de applicaties die een aantoonbare kostenvermindering én kwaliteitsverbetering realiseren, worden opgenomen in de nomenclatuur", legde Pedro Facon uit, nu directeur-generaal van de DG Gezondheidszorg.

Het lijkt erop dat dit zal gebeuren aan de hand van een zogenaamde validatiepiramide, die De Block vandaag heeft toegelicht.

"In het onderste niveau komen toepassingen die correct doen wat ze zeggen te doen - bijvoorbeeld de hartslag van iemand monitoren -, ze hebben een CE-markering en respecteren de regelgeving rond de privacy en de veiligheid van gegevens", zegt het kabinet. Dit is met andere woorden de basis die van apps wordt verwacht.

Om tot het tweede niveau te worden toegelaten, moeten toepassingen onder andere in staat zijn om te communiceren met andere officiële e-gezondheidstoepassingen in ons land.

In het derde en hoogste niveau komen tot slot die toepassingen waarvan is aangetoond dat hun gebruik gezondheidseconomische winst oplevert. "Het is voor dit derde niveau dat een financieringsmodel op maat zal worden uitgewerkt", aldus het kabinet De Block.

Op de legale en praktische uitwerking van deze principes is het allicht nog enkele maanden wachten.

Eind januari kon u in Artsenkrant (nr. 2526) lezen dat deze maand een grondige (en finale) evaluatie zou plaatsvinden van de 24 pilootprojecten mhealth, die lopen sinds 2017. "Achteraf worden de apps gecategoriseerd, waarbij de applicaties die een aantoonbare kostenvermindering én kwaliteitsverbetering realiseren, worden opgenomen in de nomenclatuur", legde Pedro Facon uit, nu directeur-generaal van de DG Gezondheidszorg. Het lijkt erop dat dit zal gebeuren aan de hand van een zogenaamde validatiepiramide, die De Block vandaag heeft toegelicht. "In het onderste niveau komen toepassingen die correct doen wat ze zeggen te doen - bijvoorbeeld de hartslag van iemand monitoren -, ze hebben een CE-markering en respecteren de regelgeving rond de privacy en de veiligheid van gegevens", zegt het kabinet. Dit is met andere woorden de basis die van apps wordt verwacht.Om tot het tweede niveau te worden toegelaten, moeten toepassingen onder andere in staat zijn om te communiceren met andere officiële e-gezondheidstoepassingen in ons land.In het derde en hoogste niveau komen tot slot die toepassingen waarvan is aangetoond dat hun gebruik gezondheidseconomische winst oplevert. "Het is voor dit derde niveau dat een financieringsmodel op maat zal worden uitgewerkt", aldus het kabinet De Block.Op de legale en praktische uitwerking van deze principes is het allicht nog enkele maanden wachten.