...

Laurette Onkelinx maakt bij het Riziv 300.000 euro vrij voor het pilootproject van één jaar, dat zal toelaten een honderdtal kinderen op te volgen. "De Commissie voor Overeenkomsten met de Logopedie heeft, in akkoord met de deskundigen en de verenigingen, beslist om meer logopediesessies te geven aan jonge patiënten die deze sessies momenteel niet genieten", legt de minister uit. "Er wordt ook voorzien in ouderlijke begeleiding, voor de communicatie met het kind."Het pilootproject zal dus twee sessies per week financiëren: een sessie ouderlijke begeleiding en een sessie waarbij het kind behandeld zal worden. Er zal ook een budget voorzien worden voor de opleiding van de logopedisten. Ten laatste op 1 september gaat het proefproject van start.Nationaal planPersonen die aan autisme lijden, kunnen al een beroep doen op specifieke zorg, met 8 referentiecentra, 16 heropvoedingscentra, 81 centra voor ambulante heropvoeding en uiteraard psychotherapie bij een psychiater.Een nationaal plan autisme moet leiden tot een gecoördineerd beleid, waar gewesten, gemeenschappen en de federale overheid samenwerken. Om dit actieplan voor te bereiden, zal eerst een pilootproject in het leven geroepen worden. Onkelinx heeft het Kenniscentrum opgedragen om een "Praktische klinische gids met het oog op de inbehandelingname van spectrumstoornissen bij het kind en de adolescent" op te stellen, in samenwerking met de ouderverenigen. Dit zal toelaten de huidige denkoefening over de toekomst van de door het Riziv geconventionneerde centra te verdiepen.Preventie Dit onderzoek, dat wordt afgerond in oktober 2014, zal aanbevelingen voorstellen in het kader van preventieve behandeling en begeleiding van medische, sociale en educatieve problemen voor autistische kinderen tot 21 jaar. Volgens de minister is het onontbeerlijk om samen te werken en gemeenschappelijk te investeren in de begeleiding van deze patiënten, en dat op elk beleidsniveau. "Want autisme is méér dan een medische behandeling of erkenning van een handicap. De problemen wat betreft schoolopvang in een speciale instelling, of meer algemeen van sociale integratie, dienen ook in rekening gebracht te worden."