...

Dat schrijft De Standaard vandaag. Enkele rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) gaan de nieuwe aanpak op proef uittesten. Ze gaan uitproberen of het mogelijk is om de medicijnen per dosis te verdelen, net zoals ziekenhuizen dat doen. De RVT's die deelnemen aan de proef, bevinden zich allemaal dicht bij een ziekenhuis en de ziekenhuizen zullen hun expertise en ervaring te beschikking stellen. Als het resultaat positief is, wordt de maatregel in een later stadium veralgemeend.Het Riziv stuurt ook een richtlijn uit naar alle betrokken artsen over het gewenste voorschrijfgedrag aan ouderen. Uit een studie van het Kenniscentrum is immers gebleken dat oudere mensen te veel medicijnen slikken.De artsen zullen bovendien gevraagd worden om veel meer op maat van de RVT-bewoner voor te schrijven, in een medicatieschema. Farmabedrijven zullen gevraagd worden om hun logistiek aan te passen, zodat ze afgemeten dosissen kunnen aanleveren, en om ook hun facturatiesysteem aan te passen. Voorontwerpen en wetteksten om reglementen bij te sturen om die aanpassingen mogelijk te maken, zijn al goedgekeurd binnen de ziekteverzekering.Het Riziv hoopt de hervorming tegen 1 januari 2015 rond te krijgen.