...

Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van Stephanie Nieuwinckel, onder supervisie van prof. Hans De Loof (fysiofarmacologie UA), dat recent gepubliceerd werd in The European Journal of Contraception & Reproductive Healthcare.De onderzoekers gingen na of een initiatief opgezet in de Amerikaanse staat Oregon in 2016 in Vlaanderen zou aanslaan. Daar kregen specifiek opgeleide apothekers de bevoegdheid om bepaalde vormen van hormonale contraceptie na het afvinken van een gestandaardiseerde vragenlijst, zonder voorschrift aan vrouwen ouder dan 18 af te leveren.De studie heeft als doel om uit te zoeken hoe apothekers, huisartsen en gynaecologen tegen een mogelijke wetswijziging inzake de aflevering van anticonceptie staan, als een strategie om het aantal ongewenste zwangerschappen te beperken.Aan het onderzoek namen 59 apotheken, 26 huisartsen en 19 gynaecologen deel. Ze kregen een vragenlijst voorgeschoteld en werden geïnterviewd.Vooral apotheken in stedelijke gebieden leveren regelmatig urgentiecontraceptie (de morning after pil) af, vaker dan in landelijke regio's, zo blijkt uit de resultaten. Acht op de tien krijgen tijdens de wachtdienst meer mensen over de vloer die naar anticonceptie vragen. Iets meer dan de helft (53%) zegt geregeld vragen te krijgen over ongewenste zwangerschap, vaker in de (voor)steden.Opvallend is toch dat 90% van de apothekers al anticonceptie heeft afgeleverd zonder voorschrift. Meestal aan klanten die ze al kennen en die later een voorschrift binnen brengen. Sommigen nemen eerst telefonisch contact op met de behandelende arts. Of ze geven één strip mee uit het doosje dat dan later wordt meegegeven, mist voorlegging van een voorschrift. Een paar apothekers geven toe dat ze anticonceptie afleveren aan vaste klanten ook als die achteraf geen voorschrift indienden.Als grootste obstakel voor het gebruik van anticonceptie vermelden acht op de tien apothekers-respondenten de raadpleging bij de dokter. Andere hinderpalen vinden ze de kostprijs, verbod door de ouders of de vrees voor nevenwerkingen.Driekwart van de apothekers geeft aan bereid te zijn om een opleiding te volgen om anticonceptie zonder voorschrift te mogen afleveren, naar analogie met het project in Oregon.Van de huisartsen staat zowat een derde weigerachtig tegenover het concept zoals het in de VS wordt toegepast. Een grotere groep ziet het wel zitten, maar alleen onder welbepaalde voorwaarden. Zo vreest een aanzienlijk aandeel (38%) dat vrouwen die hun anticonceptie zomaar bij de apotheker kunnen gaan halen, minder preventieve zorg zouden krijgen door hun dokter. Er rijzen onder de huisartsen ook vragen over hoe de privacy kan gegarandeerd worden. Het zou immers de bedoeling zijn dat de vrouw in kwestie in de apotheek een vragenlijst overloopt alvorens ze de pil meekrijgt.Een gelijkaardig plaatje bij de gynaecologen: zo'n 44% van de ondervraagden is resoluut tegen. Een derde (31%) vreest eveneens dat vrouwen minder preventieve zorg zouden krijgen. Eén op de twee kan zich evenwel in het concept vinden, onder bepaalde voorwaarden weliswaar."We kunnen besluiten dat een concept zoals in Oregon in Vlaanderen nogal wat weerstand zou oproepen bij huisartsen en gynaecologen", besluiten de onderzoekers. "Inkomensgarantie is voor iedereen heel belangrijk, maar het is duidelijk dat zorgverstrekkers gemakkelijker medische argumenten aanhalen als die samenvallen met hun economische belangen. Een wetswijziging doorvoeren zonder voldoende rekening te houden met deze factoren zou resulteren in uiteenlopende boodschappen naar de vrouwen in kwestie, aangezien de verschillende beroepsgroepen andere medische accenten zullen leggen. Een aanpassing van de regelgeving moet daarom dan ook de nodige incentives inhouden om de samenwerking tussen de zorgverstrekkers te versterken, in het belang van de gezondheid van de patiënt."www.tandfonline.com