...

Eénlijn.be organiseerde ICT-gerichte opleidingen voor artsen - en andere professionals in de eerste lijn. Voor 'klassikale' opleidingen is het niet het moment. Maar u kunt ook opleidingen volgen vanuit je praktijk, of vanuit je luie stoel met een laptop op je schoot. Het aanbod van webinars vind je op de website. De bedoeling van éénlijn.be was vooral om de eerste lijn vertrouwd te maken met de beschikbare diensten voor e-health (inclusief MyCarenet, Recip-e,...). Dat zit nog steeds in het aanbod. Er is onder meer een webinar over de heikele kwestie van het eHealth-certificaat.Voor een webinar moet je je inschrijven. De webinar vindt plaats op een vooraf opgegeven datum en uur. Past het niet, dan kun je misschien het volgende overwegen. Denk je dat genoeg collega's geïnteresseerd zijn om wat tijd vrij te maken voor de opleiding binnen je LOK-groep of kring? Eénlijn.be kan speciaal voor u een webinar inplannen, als u voor het volk zorgt. Het minimum aantal deelnemers is tien - maar voor eenlijn.be is een dertigtal het optimum. De insteek kan tevens zijn om de patiënt mee te krijgen met e-health. Eén webinar maakt je vertrouwd met de portaal mijngezondheid.be: welke van zijn gegevens kan de patiënt echt kan zien, en hoe vindt hij of zij die precies terug. En een andere presentatie focust op factchecks over vaccins en andere gezondheidskwestie's: hoe wijs je je patiënt de weg naar betrouwbare medische informatie online (een samenwerking met 'Gezondheid en wetenschap'). Naast de webinars vind je op éénlijn.be ook een paar e-learningmodules (plus korte instructiefilmpjes over het voorschrijven van het griepvaccin en zorg op afstand). Als u met de e-learning graag een punt voor uw accreditering meepikt, kunt u deze pakketten overigens beter volgen op medi-campus.be. Het project éénlijn.be loopt minstens nog door tot op het eind van 2020. Het vormingsaanbod zal na 2020 zeker niet verdwijnen. Maar deze activiteiten worden 'ingekanteld' in de werking van Vivel.be. Dat proces is trouwens als bezig. Het aanbod van éénlijn.be vind je ook terug op de website vivel.be onder het hoofdstuk 'activiteiten'.