...

Dr. Vanden Bussche kennen de meeste huisartsen nog als de vroegere voorzitter van het Vlaams Huisartsenparlement, en als oud-voorzitter van Domus Medica. Als nieuw voorzitter van de 'European Society for Quality and Safety in Family Practice' is Vanden Bussche op vertrouwd terrein. Hoe je kwaliteit moet bieden in de huisartsgeneeskunde is een van zijn stokpaardjes.Vanden Bussche is een van de auteurs van Dokteren met kwaliteit, was de bezieler van het PraktijkOndersteunend Programma (POP - praktijkaccreditering) en is voor de wetenschappelijke vereniging Domus Medica lid van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (Riziv).Hij neemt zijn functie op tijdens de volgende EQuiP-meeting in Zwitserland, in april van volgend jaar, die zal gewijd zijn aan het toepassen van 'kwaliteitscircels' (zie www.equip.ch).