...

Piet Claus werd in november 2012 met grote trom binnengehaald. Als nieuwe afgevaardigd bestuurder kreeg hij de opdracht om 'verbindingsman' te spelen tussen de raad van bestuur van het ziekenhuis en de nieuwe directie. Samen met de algemeen directeur en de medische directeur kreeg hij de dagelijkse leiding in handen.Met de aanstelling van Claus, die tegelijk met een vernieuwde directie aantrad, probeerde het ziekenhuis interne 'bestuurlijke problemen' op te lossen.Claus kreeg bij zijn aanstelling een mandaat voor vier jaar. Maar vorige zaterdag werd het contract - na amper één jaar - "in onderlinge overeenstemming" en met onmiddellijke ingang stopgezet. In een mededeling van de raad van bestuur heet het dat hij zijn opdracht "tot een goed einde heeft gebracht". Naar de ware reden voor zijn abrupte vertrek is het gissen. De beslissing viel zaterdag na het samenroepen van een dringende en bijzondere raad van bestuur. Algemeen Directeur Marc Van Uytven en medisch directeur Eric Wyffels krijgen nu de operationele leiding van het ziekenhuis toevertrouwd.Piet Claus heeft als gewezen topmanager bij Kraft Foods een lange staat van dienst in de voedingssector. Van 2009 tot 2012 verdiende hij zijn sporen in de zorgsector als directeur 'vastgoedprojecten' bij Zorgbedrijf Antwerpen. Hij was de drijvende kracht achter een ambitieus bouwprogramma dat leidde tot de bouw van 2.000 serviceflats, een tiental woonzorgcentra en tien dienstencentra.