De aanstelling is tijdelijk, staat in het Staatsblad (5/07), voor de maximale duur van een jaar.

Na zijn opleiding als arts werkte dokter Philip Tavernier 12 jaar in het buitenland in projecten van basisgezondheidszorg, malaria, hiv en tuberculose. Hij heeft ook bij Fedasil gewerkt en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Dr. Tavernier en dr. Maebe werkten reeds meerdere jaren samen bij de DGEC. Sinds oktober 2017 verving Tavernier zijn collega Maebe als arts-inspecteur-generaal van de directie Controle. Deze laatste verving op zijn beurt dr. Bernard Hepp als 'manager' van de DGEC na diens pensioen.

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Riziv evalueert de verstrekkingen van zorgverleners en spoort praktijken zoals overconsumptie en het overdreven voorschrijven van verstrekkingen.

De aanstelling is tijdelijk, staat in het Staatsblad (5/07), voor de maximale duur van een jaar. Na zijn opleiding als arts werkte dokter Philip Tavernier 12 jaar in het buitenland in projecten van basisgezondheidszorg, malaria, hiv en tuberculose. Hij heeft ook bij Fedasil gewerkt en de Dienst Vreemdelingenzaken.Dr. Tavernier en dr. Maebe werkten reeds meerdere jaren samen bij de DGEC. Sinds oktober 2017 verving Tavernier zijn collega Maebe als arts-inspecteur-generaal van de directie Controle. Deze laatste verving op zijn beurt dr. Bernard Hepp als 'manager' van de DGEC na diens pensioen. De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Riziv evalueert de verstrekkingen van zorgverleners en spoort praktijken zoals overconsumptie en het overdreven voorschrijven van verstrekkingen.