...

Pharma.be vindt dat de overheid met een aantal besparingsmaatregelen de innovatieve geneesmiddelenindustrie voor voldongen feiten heeft gezet. België kan het zich niet permitteren dat een belangrijke economische sector gaat tanen.Pharma.be begrijpt dat de overheid moet besparen. De verplichte aflevering van het 'goedkoopste' middel bij een voorschrift op stofnaam vindt de koepelorganisatie geen slechte zaak. Daarbij stelt pharma.be dat haar leden ook 45% van de post-octrooimarkt vertegenwoordigen. Maar de Belgische post-octrooimarkt is in vergelijking met de rest van Europa duur, zo stelt pharma.be.Twee keer op hetzelfde besparen?Octrooimiddelen zijn evenwel in België gemiddeld goedkoper dan in de rest van Europa. Dat is: in vergelijking met andere landen die ook een belangrijke farmaceutische industrie herbergen. De prijzen van octrooigeneesmiddelen zijn stabiel. Ze dalen misschien niet, totdat het octrooi vervalt, maar ze zijn ook niet geïndexeerd - wat feitelijk een prijserosie inhoudt. Wanneer het octrooi vervalt en het middel in de referentieterugbetaling belandt, daalt de prijs ervan overigens in een klap met 41%.Maar nu heeft de regering besloten om na zes jaar de prijs te vergelijken met onze buurlanden. Als daar de prijzen gedaald zijn, zouden ze ook in België moeten dalen. Dat is dubbelop volgens pharma.be. Want die andere landen kennen niet het systeem van referentieterugbetaling, dat in ons land gepaard gaat met een drastische prijsverlaging.Koerswijziging zonder overlegDe koepelorganisatie klaagt daarbij aan dat de overheid met haar eigen tradities breekt, en dat zonder overleg met de sector. Ook over de plotse koerswijziging inzake verplichte substitutie werd niet onderhandeld. Jarenlang hielden de ministers bevoegd over volksgezondheid de boot van de verplichte substitutie juist af.Ze waren immers volgens pharma.be zelf bevreesd voor de negatieve gevolgen en de risico's voor de patiënt. In plaats daarvan werd een slim beleid gevoerd van goedkope voorschriften, in samenwerking met innovatieve farmabedrijven en met de artsen.In 2012 wordt de geneesmiddelensector de kleinste groeimarge in jaren opgelegd - namelijk 0,5% - terwijl ook de vorige jaren de groei in deze sector al beduidend lager werd gehouden dan in andere sectoren van de gezondheidszorg. Toch wil de industrie de besparingsdoelstelling wel overnemen, maar hoopt ze met de overheid te kunnen overleggen over de manier waarop.Een meer toekomstgerichte visie met oog voor een relance is vooral nodig om farmaceutische industrie in België te houden. Dat legt geen windeieren voor de Belgische economie. Farmaceutische bedrijven zijn in België goed voor 40% van de privé-investeringen in de research. Maar thans komen er geen nieuwe banen in de sector meer bij. België dreigt klinische studies en de locomotief van de kenniseconomie te verliezen.