...

Pharma.be, de algemene vereniging van de sector van innovatieve geneesmiddelen in België, reageert op de plannen van het Riziv en minister Vandenbroucke om de terugbetalingsprocedures van geneesmiddelen te hervormen.De farmaceutische industrie zegt de impact van de voorstellen te bestuderen en zich "als een verantwoordelijke partner op te stellen bij de verdere uitwerking ervan".Belangrijk is dat innovatieve geneesmiddelen beter en sneller toegankelijk worden. Hervormingen moeten ook toekomstbestendig zijn voor de volgende generatie behandelingen. Op die vlakken scoort België eerder zwak. Nogal wat medicijnen waarvan de buurlanden de meerwaarde inzien, worden hier niet terugbetaald.Om het systeem leefbaar te houden, deed pharma.be een aantal voorstellen. Die verzoenen de noden van sociale zekerheid met de internationale context van de farmaceutische industrie en de belangen van het Belgische farmaceutische ecosysteem, zo luidt het in een persbericht. De industrie wijst erop dat als de toegang tot innovatieve geneesmiddelen niet verbetert dit de sterke positie van ons land als farma-valley in het gedrang kan brengen. "De hervormingen", zo luidt het, "zullen een grote impact hebben op de verdere ontwikkeling van de farmaceutische industrie, op de patiënten en op langere termijn op het hele farmaceutische ecosysteem."Caroline Ven, CEO van pharma.be, voegt er tot slot nog aan toe dat "minister Vandenbroucke niet vasthield aan de filosofie om een pact te sluiten met de industrie". Zo staat het nochtans in het regeerakkoord. "Toch is pharma.be ervan overtuigd", aldus Ven, "dat door een continue dialoog het stappenplan de basis kan vormen voor een toekomstbestendige hervorming. Pharma.be wenst dan ook als een volwaardige gesprekspartner betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de voorstellen."