...

Met betrekking tot voorschriftplichtige geneesmiddelen zullen vertegenwoordigers bijvoorbeeld geen blocnotes, pennen, handschoenen, zakdoeken, post-its en dergelijke meer mogen uitdelen aan artsen. Informatieve of educatieve brochures - of USB-sticks die dergelijk materiaal bevatten - blijven toegelaten, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.Het verbod is niet van toepassing op voorwerpen van medisch nut, op voorwaarde dat ze van geringe waarde zijn, direct bedoeld zijn voor de vorming van de arts en de patiëntenzorg en geen deel uitmaken van het basismateriaal of de basisuitrusting die elke dokter nodig heeft in zijn routinepraktijk.Geringe waardeDe geschenken moeten dus van geringe waarde zijn, wat concreet betekent dat:? het materiaal of voorwerp niet van aard is om de therapeutische keuze te beïnvloeden;? het materiaal of voorwerp maximum een waarde heeft van 50 euro (marktwaarde, inclusief btw);? maximum 125 euro per jaar per gezondheidszorgbeoefenaar en per onderneming (inclusief btw) aangeboden wordt.Eten en drinkenEen tweede wijziging betreft de waarde van de maaltijden en dranken die aangeboden worden in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten. De gehanteerde bedragen zijn de volgende:? Voor bijeenkomsten die plaatsvinden over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, mag de waarde van een lunch, dranken inbegrepen, niet meer bedragen dan 40 euro en de waarde van een diner, dranken inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 75 euro.? Voor bijeenkomsten die slechts over één enkele kalenderdag verlopen, mag de waarde van de maaltijden niet meer bedragen dan 40 euro per lunch en 75 euro per diner alles inbegrepen (drank, taksen, huur van de zaal, ...).? Een maximale gastvrijheid van 40 euro (lunch) + 75 euro (diner) mag slechts worden aangeboden wanneer het programma in minimum zes uur effectieve wetenschappelijke activiteiten voorziet.