...

Het is een gezonde beslissing om de vaccinatiegraad met het huidige bofvaccin te optimaliseren. Dat bewijst het Finse voorbeeld, stelt pharma.be.Voor de recente uitbraken van bof bij studenten zijn meerdere verklaringen, legt de koepelorganisatie van de innoverende farma-industrie uit. "In eerste instantie zijn niet alle jonge mensen even volledig gevaccineerd. Een Vlaams onderzoek uit 2008, waaraan verschillende universiteiten hebben samengewerkt, toont aan dat de vaccinatiegraad bij zuigelingen voor het MBR-vaccin (en voor alle aanbevolen vaccins) comfortabel boven 95% uitstijgt. Bij adolescenten bedroeg de vaccinatiegraad voor het MBR-vaccin maar 91%."Verder is het zo dat de bescherming geboden door het vaccin bij sommige personen na enige tijd kan verdwijnen. Komt daarbij dat het gebruikte vaccin in België en de ons omringende landen, volgens sommige bronnen niet meer optimaal aangepast is aan de variant van het virus dat hier momenteel circuleert.Nieuw vaccin?Het ontwikkelen van een nieuw vaccin lijkt dan ook een voor de hand liggende oplossing. Toch kunnen hierbij een aantal kanttekeningen worden gemaakt, merkt pharma.be op. "In de wetenschappelijke literatuur wordt aangevoerd dat vaccins die beter aangepast zijn aan de circulerende varianten, een verhoogd risico van aseptische meningitis met zich meebrengen. Een dergelijk risico is nooit gedocumenteerd met het vaccin dat we momenteel in België gebruiken. Het invoeren van een nieuw vaccin vergt dus een grondig veiligheidsonderzoek. Voor de bereiding van een vaccin gericht op een nieuwe variant, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie dat de bevolking uitgebreid moeten worden geïnformeerd over het mogelijke veiligheidsrisico inzake aseptische meningitis."Finland als voorbeeldOp korte termijn een nieuw vaccin ontwikkelen, is dus niet mogelijk. "In afwachting is het een gezonde beslissing om de vaccinatiegraad met het huidige vaccin te optimaliseren. In Finland, waar het vaccin geproduceerd is met dezelfde variant van het bofvirus als in België, was bof volledig verdwenen in de loop van de jaren 90, evenals mazelen en rubella. Sporadische gevallen worden sindsdien opnieuw gemeld, maar voor zover bekend is er geen sprake meer van epidemieën. Finland heeft vanaf 1982 een vaccinatieprogramma met het MBR-vaccin ingevoerd en is er sindsdien in geslaagd permanent 95% van de doelgroep te vaccineren."Het Finse voorbeeld maakt dus het idee aanvaardbaar dat we met een hogere vaccinatiegraad mogelijk wel tot een toereikend resultaat kunnen komen, besluit de organisatie.