...

Het perspectief van de patiënt komt in het rapport niet aan bod, stelt pharma.be. Voor de patiënten maakt een paar maanden extra levensverwachting echt wel verschil, stelt de organisatie die 125 farmabedrijven vertegenwoordigt. Innovatie biedt artsen bovendien een ruimere keuzemogelijkheid, zodat bij sterke bijwerkingen alternatieven mogelijk zijn.Achterhaald en selectiefPharma.be verwijt het Kenniscentrum zijn "economische kosten-batenanalyse" te baseren op "achterhaalde en onvolledige data". De analyse gaat 17 jaar terug in de tijd maar houdt onvoldoende rekening met de voorbije 4 jaar. De nieuwste behandelingen worden dus buiten beschouwing gelaten.Het Kennisscentrum baseert zich ook vooral op Britse studies, en houdt onvoldoende rekening met de eigenheid van de Belgische gezondheidszorg.Pharma.be voert als een punt van kritiek ook aan dat het KCE-rapport voor de meeste kankertypes alleen naar het gemetastaseerde stadium (stadium 4) keek. "Wanneer in dat stadium de overlevingskans als voornaamste effectiviteitsparameter wordt gehanteerd, dan kan dat leiden tot verkeerde conclusies."Te somberVolgens pharma.be schetst het KCE-rapport ook een te somber plaatje van de vooruitgang in de behandeling van kanker. "Voor mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 het totale overlevingspercentage, vijf jaar na de diagnose, gestegen van 85 % naar 91 %.""Het aantal longkankerpatiënten dat één jaar na de diagnose nog in leven is, ligt tien keer hoger dan in 1995. Bij metastatische huidkanker is het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft eveneens vertienvoudigd, van 5% naar 50%."Deze effecten zijn grotendeels te danken aan nieuwe geneesmiddelen, stelt pharma.be.Volgens pharma.be is de toegenomen levensverwachting van de actieve bevolking voor een groot stuk te danken aan innovatieve geneesmiddelen, en levert dit voor de economie miljarden op. Maar een zuiver economische benadering van innovatie in de gezondheidszorg, zonder de menselijke aspecten mee in rekening te brengen, is te restrictief. Overhaaste conclusies trekken uit het KCE-rapport zou nefast zijn voor de Belgische gezondheidszorg, stelt Caroline Ven, ceo van pharma.be."België telt het tweede grootste aantal klinische studies in Europa. Die studies geven versnelde toegang tot nieuwe medicatie voor de patiënt. De innovatie voor kankerbehandeling afremmen is dus geen goed idee, zeker niet nu er een aantal grote doorbraken op stapel staan", aldus Caroline Ven.