...

Initiatiefnemers zijn de professoren Ariane Bazane (klinische psychologie, ULB), Gertrudis Van de Vijver (moderne wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie UGent) en Willem Lemmens (ethiek en moderne wijsbegeerte UA)."Het wettelijk kader voor euthanasie bij psychisch lijden is wankel, er wordt over de dood beslist louter op basis van een subjectieve inschatting. Bovendien legt de wetgeving een hypotheek op het klinische werk en heeft ze maatschappelijk ondermijnende gevolgen"; luidt hun argumentatie.Bekende ondertekenaars zijn onder meer Herman De Dijn (HIW, KU Leuven), Jan de Lepeleire, (prof huisartsgeneeskunde KU Leuven), Benoit Beuselinck (algemene medische oncologie UZ Leuven) en Lieven Lagae (prof kinderneurologie KU Leuven). Heel wat psychiaters tekenden ook: Marc Calmeyn, Georges Otte, Luc Van Melkebeke, Ludi Van Bouwel, Jos Vandecappelle, Léo Jadot en Jean-Benoît Linsmaux.PolemiekDe petitie kwam destijds niet uit de lucht vallen. Al weken woedde er op de opiniepagina's van Artsenkrant een hevige polemiek tussen voor- en tegenstanders van euthanasie bij psychisch lijden. Broeder dr. René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, stak het vuur aan de lont. Hij stelde onder meer dat "het gevaar niet denkbeeldig is dat er zich een groep artsen aan het vormen is die euthanasie als ultieme therapievorm gaan aanbieden en dit zien als een teken van diepe medemenselijkheid".Dat liet professor Wim Distelmans niet over zijn kant gaan. Hij repliceerde dat euthanasie geen nieuwe therapie is maar een persoonlijke beslissing. "In uitzonderlijke situaties wanneer er geen redelijke palliatieve behandeling bestaat, is er de mogelijkheid tot een zelfgekozen levenseinde of euthanasie. De bespreekbaarheid van deze 'noodrem' blijkt vaak zelfs levensverlengend of levensreddend te zijn en weerhoudt menigeen van (een poging tot) gruwelijke zelfdoding", aldus dokter Distelmans.U kan de integrale tekst hier lezen.