...

De zorgsector kreeg in december van vorig jaar al een stevige portie besparingsmaatregelen ter waarde van 425 miljoen euro op zijn bord, en daar komt na de begrotingscontrole nog eens 166 miljoen euro bovenop. De patiënt zal echter niets voelen van die extra maatregelen, zo verzekerde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. "Maar dat is intellectueel oneerlijk van haar", stelde Peter Degadt, topman van Zorgnet Vlaanderen, afgelopen weekend in De Morgen. "Als je minder geld in de sector pompt, komt er ook minder uit voor de patiënt. Zo simpel is het."Snoeien in dienstverlening"Ziekenhuizen kunnen dat 'verloren geld' bij hun jaarlijkse winst halen, maar aangezien veel ziekenhuisinstellingen amper of zelfs geen winst maken, is dat geen echte optie. En dat betekent dat ze andere pistes moeten bewandelen: ofwel rekenen ze het verlies aan inkomsten aan de patiënten aan. Ofwel snoeien ze in hun dienstverlening...", aldus Degadt."Nu al is er sprake van een personeelstekort, en dat zal zeker niet afnemen: men heeft het over 600 of 700 jobs die zullen afvloeien of niet vervangen worden", voorspelt Degadt. "Daarnaast zullen ziekenhuizen ook hun openingsuren inkorten en snijden in de duurdere avond- en weekenddiensten. Met als gevolg dat de patiënt langer zal moeten wachten tot iemand aan zijn ziekenhuisbed staat of tot hij bepaalde ingrepen of behandelingen kan ondergaan."Ander betalingssysteemDe baas van Zorgnet Vlaanderen heeft er geen problemen mee dat er bespaard moet worden, maar betreurt wel de "oneerlijke communicatie". "Waarom geeft de minister niet gewoon toe dat de mensen dit wel degelijk zullen voelen?", vraagt hij zich af. "Ondertussen moet ze, samen met de sector, dringend werk maken van een ander betalingssysteem, waarbij artsen en ziekenhuizen niet langer per prestatie maar patiënt betaald worden. En we moeten ook met zijn allen de patiënt sensibiliseren om geen misbruik te maken van de spoeddienst."