...

De Stichting Verhulst-Van Eeckhoven zag het daglicht in 1979. Ze reikt een driejaarlijkse prijs voor geneeskunde uit aan (een groep van) artsen die zich "verdienstelijk maken door de inventieve verspreiding en sociale toepassing van wetenschappelijk verworven kennis". De prijs wil het belang van veldwerk bij de kwaliteitsverbetering van de medische hulpverlening in de verf zetten. Artsen afkomstig uit de provinciale raad van Antwerpen van de Orde der Artsen besturen de Stichting. De prijs bedraagt 15.000 euro. Op de erelijst van deze driejaarlijkse prijs staan enkele bekende namen: verslavingspsychiater Stan Ansoms (1989), zuster Leontine (1992) voor haar pionierswerk in de palliatieve zorg, dokter Louis Ferrant (1998), dokter Marc Desmet s.j. (2007), prof. Bernard Spitz (2010) en Doctors4Doctors, Erik Boydens (2013).De laureaat van 2017, de bekende professor Peter Adriaenssens (KU Leuven), ontvangt de prijs voor zijn levenslang gedreven maatschappelijk engagement in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Adriaenssens superviseert de opnameafdeling observatie van 12-15-jarigen op de Campus Gasthuisberg. Zijn klinische interessegebieden zijn trauma, depressie en hechtingsstoornissen. Adriaenssens is ook directeur van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant, hoofddocent aan de KU Leuven en voorzitter van het Kinderarmoedefonds, het Koningin Mathilde Fonds voor kinderen en het zuster Jeanne Devos Fonds voor kinderrechten.