...

De Amerikaanse onderzoekers rekruteerden 155 mannen tussen 18 en 55 jaar die een behandelingscentrum voor onvruchtbaarheid bezochten. Ze onderzochten niet alleen 338 spermastalen die tussen 2007 en 2012 waren afgenomen, maar analyseerden ook de antwoorden op de vragenlijsten over voeding die de deelnemers hadden ingevuld. Het fruit en de groenten die de mannen geconsumeerd hadden, werden ingedeeld volgens de hoeveelheid pesticiden die ze bevatten. Er werd ook rekening gehouden met het al dan niet wassen en/of schillen van de voedingsmiddelen. De resultaten tonen aan dat de mannen die de grootste hoeveelheid fruit en groenten aten die veel pesticidenresidu's bevatten, 49% minder spermatozoa hadden dan de mannen die daar het minst van aten (86 miljoen per ejaculaat tegenover 171 miljoen). Bovendien hadden ze 32% minder normale spermatozoa. De auteurs zijn zich bewust van de beperkingen van hun studie - een beperkt aantal deelnemers die bovendien vruchtbaarheidsproblemen hadden, waardoor het resultaat niet geëxtrapoleerd kan worden naar de volledige mannelijke bevolking - en stellen dat meer onderzoek nodig is. Toch geven ze de raad om de voorkeur te geven aan biologisch geteelde producten.