...

De bekommernis is dat woonzorgcentra voorbereid zijn op het najaar - wanneer de strijd tegen de covidpandemie weer moet worden opgevoerd. De preventieve tests zijn een van de maatregelen om die strijd voor te bereiden.Risicogebied?Woonzorgcentra die in een gebied liggen waar in de laatste 14 dagen bij meer dan 50 personen per 100.000 inwoners een infectie met Sars-CoV-2 bevestigd werd, zullen van de Taskforce de vraag krijgen hun personeel preventief te testen.Aan dit criterium is momenteel voldaan in 11 steden en gemeenten. De woonzorgcentra daar kregen ondertussen dan ook de vraag hun personeel te testen op het virus.De testrondes worden georganiseerd samen met de arbeidsgeneeskundige dienst. Het is de Taskforce die de woonzorgcentra ervan op de hoogte zal brengen dat ze in een gebied liggen waarin de drempel is overschreden - de woonzorgcentra moeten dat zelf niet in het oog houden.De Interministeriële Conferentie Gezondheidszorg maakte afspraken over deze preventieve teststrategie, omdat geïnfecteerde personeelsleden buiten hun weten om het virus in de woonzorgcentra kunnen binnenbrengen. Meer controle op deze route vermijdt mogelijk dat woonzorgcentra moeten terugvallen op strengere maatregelen om uitbraken te voorkomen.Het kabinet van WVG-minister Wouter Beke wijst ook op andere maatregelen die de woonzorgcentra beter moeten wapenen tegen een nieuwe, grote golf.PBMDe woonzorgcentra hebben intussen een reserve aangelegd van persoonlijk beschermingsmateriaal. Zo hebben ze gezamenlijk een stock van12.290.935 chirurgische maskers, 853.989 FFP2/FFP3-maskers, 39.268 brillen en faceshields, 26.423.870 handschoenen, 671.209 schorten en 152.175 liter alcoholgel.De Vlaamse overheid verdeelde de voorbije weken nog bijna vijf miljoen chirurgische maskers en meer dan 50.000 liter alcoholgel.Daarnaast heeft Vlaanderen momenteel nog een stock van 4.711.480 chirurgische maskers, 634.859 FFP2/FFP3-maskers, 9.054 brillen en faceshields, 4.131.500 handschoenen, 143.744 schorten en 223 liter alcoholgel.Voor de komende drie maanden zou men hiermee zo goed als volledig bevoorraad zijn.CRASinds 1 juli is de vergoeding van de coördinerend raadgevend artsen uitgebreid naar alle bewoners van de woonzorgcentra. Voordien was er geen vergoeding van de CRA voor bijna 34.000 WZC-bewoners. De Vlaamse overheid trok er 3 miljoen euro voor uit omdat deze artsen meer tijd zouden kunnen investeren in hun belangrijke liaisonfunctie.CompensatieDe woonzorgcentra krijgen een compensatie voor de kamers die niet bezet zijn - om de verminderde bezetting te berekenen kijkt men naar een vroegere referentieperiode (2018-2019). Centra die zwaar getroffen zijn door covid krijgen 20% compensatie - de andere 10%. De leegstaande kamers kunnen dienen om covidpatiënten te isoleren of de cohortering te helpen realiseren.