...

"De staking is nu definitief. Tot woensdag wordt er niet meer onderhandeld", zegt Marc Flamand (ACV). Op woensdag 4 mei dienden de vakbonden van het UZ Gent (ACV, ABVV, VSOA) een stakingsaanzegging in. De directie doet volgens de vakbonden te weinig om het nijpende personeelstekort te verhelpen. In februari konden beide partijen nog een compromis sluiten. Nu, bijna drie maanden later, vinden de vakbonden dat er nog te weinig gedaan werd om de overeenkomst na te leven. De actievoerders willen post vatten aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Verwacht wordt dat vooral verpleegkundigen van het operatiekwartier en de kinderkliniek, waar het personeelstekort het meest acuut is, het werk zullen neerleggen. "Weinig artsen zullen meestaken. Het is ook hun strijd niet die we nu voeren. De toegang zal hen ook niet ontzegd worden", zegt Marc Flamand.Intussen werden ook afspraken gemaakt over de vitale zorgbehoeften. Afdelingen zullen op zondagsdienst draaien, poliklinieken op halve dienst. Geplande behandelingen zoals bestralingen kunnen op die manier toch doorgaan. De maaltijden voor patiten blijven verzekerd, maar het restaurant voor bezoekers sluit.