...

In de intramurale psychiatrie kreeg 67% van de personeelsleden de voorbije vijf jaar te maken met geweld door patiënten. Nog geen derde van de slachtoffers geeft de feiten aan bij de politie. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam bij 1.534 hulpverleners.De ondervraagde hulpverleners rapporteerden de voorbije vijf jaar 2.648 incidenten, wat neerkomt op gemiddeld 1,7 accidenten per persoon. In 1.580 gevallen ging het om fysiek geweld, waaronder slagen, krabben, bestasten en slaan met een voorwerp. Er werden ook wurgpogingen (91) en steekpogingen met een mes of ander voorwerp (11) gerapporteerd.Meer dan een derde van de respondenten gaf in het onderzoek aan dat ze na het incident een fysiek letsel hadden opgelopen, een vierde kampte achteraf met psychische klachten. Slachtoffers vertoonden voornamelijk blauwe plekken, schaaf-, bijt- en brandwonden, botbreuken en rugklachten. Op psychisch vlak kampten de slachtoffers voornamelijk met slapeloosheid en angstaanvallen.Geen aangifte Opvallend is wel dat meer dan 70% van de incidenten niet werden aangegeven bij de politie. Slachtoffers gaven aan dat ze het niet nodig achtten (36%), dat het incident niet ernstig genoeg was (24,5%) of dat het incident intern werd afgehandeld (20%). Daarnaast merkten de respondenten ook op dat ze er niet altijd aan denken om aangifte te doen en dat geweld een risico van het vak is. Als slachtoffers wel aangifte doen, dan is dat omdat de patiënt herhaaldelijk gewelddadig was (57%), om een grens te stellen (54%) of om collega's te beschermen (44%). Ook het beleid speelt een grote rol in het al dan niet aangeven van een geweldfeit. 40% van de slachtoffers deed aangifte omdat dit het beleid van de instelling was en/of de leidinggevenden dit adviseerden.