...

Zowat honderd leden van het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben vanochtend actiegevoerd voor de zetel van de Brusselse Iris-ziekenhuizen in Sint-Gillis. Voorzitster van het Iris-net, Faouzia Hariche, ontving een delegatie van de drie grote vakbonden.De manifestatie was vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de - vorige week beloofde - verbeterde arbeidsvoorwaarden voor onderhoudspersoneel en verzorgenden er effectief komen.Afgelopen dinsdag kondigden de liberale en socialistische bond aan te zullen staken uit onvrede met het statuut van die twee beroepsgroepen. In een spoedoverleg met de raad van bestuur sleepten de vakbonden echter een loonsverbetering voor het onderhoudspersoneel en een opwaardering voor de verzorgenden uit de brand, waarna de stakingsaanzegging werd opgeschort.