...

Op een eerste symposium, dat op 17 oktober 2013 werd georganiseerd in het hoofdkantoor van Roularta in Zellik, hebben de belangrijkste sprekers duidelijk bepaald wat de hindernissen zijn, met name de kwestie van de terugbetaling, en welke kansen het nieuwe concept te bieden heeft. Daarna is er enkele maanden over gedebatteerd, onder meer op een website. Het debat werd in schoonheid afgerond met een slotsymposium afgelopen vrijdag, eveneens in Zellik. "Personalised healthcare: welke kant gaan we op?" Dat was het thema van het symposium, dat werd ingeleid door Stefaan Vermeersch, de CEO van ActuaMedica. Zorgvuldig geselecteerde sprekers als Luc Colemont, Ron van Schaik, Eric Van Cutsem, Michel Goldman en Henri De Ridder stelden de vraag aan de belangrijkste vier groepen die dit soort zorg moeten waarmaken in België: de patiënten, de artsen en clinici, de innovatoren en de regering als betalende instantie. "De boodschap is nu: tijd voor actie." Zo vatte prof. Bruno Flamion het symposium dat hij voorzat en modereerde samen. Maar hoe doe je dat? In de huidige fase gaat het vooral over informatie en samenwerking. Het komt erop aan zowel de huisartsen op te leiden en te informeren, als de juiste informatie te bezorgen aan de patiënten en partnerships te stimuleren. Natuurlijk blijft de terugbetaling van doelgerichte therapieën een centraal aandachtspunt, als we de goede voornemens in daden willen omzetten. Dr. Henri De Ridder, algemeen directeur van de dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv, gaf heel wat nieuwe denksporen aan die de huidige situatie zouden kunnen verbeteren. Zijn voorstellen konden duidelijk op veel bijval rekenen in het publiek. Van het slotdebat onthouden we de gedachte dat ook de apothekers een rol spelen, en dat die rol belangrijker is dan je op het eerste gezicht zou denken. Ook al is het project van ActuaMedica hiermee afgesloten, de geschiedenis stopt niet na dit tweede symposium, waarover we in Artsenkrant/le Journal du médecin nog verder zullen berichten. Er is een publicatie in de maak en er komen vast nog nieuwe initiatieven op het stuk van personalised healthcare, een bij uitstek innovatief deelgebied van het medische veld.