...

Het KCE publiceerde vorige week een rapport over niet-farmacologische interventies bij dementie (klik hier). Baeyens noemt het KCE-rapport objectief, maar het persbericht dat bij publicatie de wereld werd ingestuurd was dat zeker niet. De titel luidde misleidend: 'Dementie: vier werkzame alternatieven voor geneesmiddelen'. "In het rapport spreekt men helemaal niet over alternatieven voor medicamenteuze therapie", stelt de geriater. Het bericht geeft de artsen een verkeerde boodschap mee: dat ze de geneesmiddelen bij patiten moeten stopzetten en op niet-medicamenteuze therapie moeten overschakelen."Het is bekend dat ondersteunende maatregelen positief werken", stelt Baeyens. "Wat meer is, bij het voorschrijven van cholinesterase-inhibitoren of memantine is het zelfs een voorwaarde dat deze ondersteuning wordt ingesteld." De huisarts en specialist moeten er immers gezamenlijk over waken dat 'een voorstel van multidisciplinaire structuur van de zorgen en van ondersteuning van de omgeving van de betrokken patit' worden uitgevoerd. OnprofessioneelBaeyens ergert zich ook over de woordkeuze in het persbericht. Zo spreekt men onder meer over 'demente bejaarden'. "Neerbuigende termen als 'the elderly', 'vieillards' en 'bejaarden' moeten worden vermeden. Dat besliste de VN in 1995 al. De mensen van het KCE weten alles, ook dat zouden ze moeten weten.""Bovendien moet je mensen niet vereenzelvigen met hun ziekte. Het gaat om 'mensen die lijden aan dementie'. Het gaat niet om 'dementerende patiten' of 'demente personen'. Dat soort woordgebruik vermijden we als artsen zorgvuldig."